Meebidden: waarom belangrijk?

We vinden het erg belangrijk dat onze uitzending naar Malawi niet alleen gesteund wordt door "meeleven" en  "meegeven", maar ook door "meebidden".

Waarom vinden jullie dat belangrijk?

1. Bij ons werk in Malawi zullen we geconfronteerd worden met nieuwe situaties. Allereerst omdat we moeten "landen" in een nieuwe cultuur en het wel enige tijd zal vergen voor we diepgaandere contacten kunnen krijgen met mensen daar.

2. Daarnaast zal het werk inhoudelijk ook niet altijd even gemakkelijk zijn. We zullen onze werkwijze moeten leren aanpassen op wat in Malawi mogelijk en wenselijk is.

3. Bovendien moeten we onze ogen er niet voor sluiten dat er meer speelt dan de inhoud van het werk alleen. We zullen - of we willen of niet - ook te maken krijgen met situaties waarin 'macht' en 'geld' voorrang lijken te krijgen boven het belang van mensen in nood.

4. Tenslotte is in Malawi het geloof in zwarte magie nog springlevend. Ook in de kerk. Als christenen geloven we dat deze machten overwonnen zijn, maar voor de mensen daar - en daarmee ook voor onszelf - zijn de werking van geesten en betoveringen een dagelijkse realiteit.

Om deze redenen vinden we het belangrijk ons gedragen te weten door het regelmatige gebed van velen.

We zullen daarom maandelijks een aantal dank- en gebedspunten op deze website publiceren.

Lees hier hoe u mee kunt bidden.