Malawi - een korte schets

Kaart Malawi in Afrika Malawi is één van de armste landen in Afrika. De meeste mensen moeten rond komen van minder dan 2 dollar per dag. Zij proberen zich te redden met hun zelfverbouwde maïs en groenten. Volgens VN-cijfers is éénderde van de bevolking ondervoed.

14% van de bevolking is besmet met HIV/AIDS. Daardoor is de gemiddelde levensverwachting gedaald tot onder de 40 jaar en zijn meer dan550.000 kinderen wees geworden. Een deel van hen is ook zelf besmet met HIV.

De gezondheidszorg in Malawi is erg slecht. Er is een groot tekort aan artsen en verpleegkundigen. Mede daardoor heeft bijna elke moeder één of meer kinderen verloren.