GZB - Gereformeerde Zendingsbond

GZB_NL_FC.ai Martijn en Anneke worden uitgezonden via de GZB. De GZB is één van de zendings-organisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Het gaat de GZB erom mensen wereldwijd in woord en daad te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. De GZB werkt hiervoor wereldwijd in 42 landen samen met partnerkerken en -organisaties.

Concreet betekent dit dat de GZB betrokken is bij onder andere vorming, opbouw en uitbreiding van gemeenten; opleiding van predikanten; steun aan christelijk onderwijs; medisch werk; sociale ontwikkelingsprogramma’s en bijbelverspreiding.

De GZB zal het werk van Martijn en Anneke inhoudelijk begeleiden. Daarnaast ondersteunt de GZB hun uitzending financieel.