Thuisfrontcommissie - Algemeen

Bij onze uitzending worden wij geholpen door twee thuisfrontcommissies (TFC's):

Taken TFC's
De leden van de thuisfrontcommissies assisteren ons bij de volgende zaken:

 • Organiseren van Meeleven
  Communicatie over de voortgang voor onze uitzending naar de kerkelijke gemeente, door middel van:
  • Folders
  • Flyers
  • Posters
  • Website
 • Organiseren van Meebidden
  Ervoor zorgen dat er regelmatig voor ons werk wordt gebeden in de kerk, in gebedsgroepen, in bijbelkringen en door individuele personen.
  De TFC's voorzien mensen en groepen die voor ons willen bidden ook met regelmaat van gebeds- en dankpunten.
 • Organiseren van Meegeven
  Zorgen voor voldoende financiële middelen om onze uitzending mogelijk te maken. Beide uitzendende kerkelijke gemeenten hebben aangegeven ons voor € 17.500 te willen steunen. Dit geld wordt ingezameld door:
  • Periodieke giften van gemeenteleden, familie, vrienden en collega's
  • Eenmalige giften
  • Collectes in de kerk
  • Acties (concerten, etc.)

Daarnaast onderhoudt de thuisfrontcommissie contacten met alle relevante partijen en personen: meegevers, meebidders, kerkenraden, diakoniën, zendingscommissies en uiteraard ook met de GZB.